Ostatnio aktualizowane: 22.03.23

 

W wielu krajach organizacje i sami gracze walczą o legalność kasyn online oferujących bonus za rejestrację. Jeśli z taką samą mocą walczyłyby różne firmy czy narody o Amazonię, to bylibyśmy dziś spokojni o ten obszar. Potrzebne są jednak dziś szeroko zakrojone działania. Prezentujemy zatem na naszej stronie, dlaczego ochrona lasów tropikalnych powinna mieć kluczowe znaczenie dla wielkich firm?

 

Konieczne zmiany

Dziś już doskonale wiemy, że kryzysu klimatycznego nie damy rady rozwiązać bez zakończenia wyniszczanialasów tropikalnych, które wzrosło niestety aż o 12% w latach 2019-2020. W ciągu następnej dekady ochrona lasów na całym świecie powinna mieć priorytetowe znaczenie dla osiągnięcia zmniejszenia globalnego ocieplenia, przy jednoczesnym wspieraniu zrównoważonego rozwoju i zwiększaniu bioróżnorodności. Obecnie nie jesteśmy na dobrej drodze, a czas się nam kończy.

Według niedawnych badań przeszło 44 biliony dolarów wartości gospodarczej, czyli ponad połowa całkowitego światowego PKB, jest umiarkowanie lub wysoce zależne od natury. W wyniku tego jesteśmy bardzo narażeni na utratę wpływów w danej branży, kiedy dochodzi do kryzysu środowiskowego. Lasy tropikalne dziś mają również do odegrania ważną rolę w minimalizowaniu kosztów przejścia gospodarki światowej do stabilności klimatu, zapewniając jednocześnie niezastąpione usługi ekosystemowe. Nie ma zatem obecnie skutecznego sposobu na zakończenie wylesiania bez odpowiedniej polityki publicznej.

To rządy dysponują narzędziami i uprawnieniami do wprowadzania kompleksowych, wielkoskalowych i długotrwałych zmian w użytkowaniu gruntów. Takie, w pewnym sensie, jurysdykcyjne podejście do ochrony lasów i użytkowania gruntów może zapewnić nam sukces w walce o dobry klimat. Mniejsze czy większe firmy powinny podjąć wszelkie możliwe kroki, aby zobowiązać się do głębokich cięć emisji gazów cieplarnianych we własnych operacjach. W wielu przypadkach oznaczać to będzie dla nich wyeliminowanie wylesiania w ich łańcuchach dostaw.

Nowe krajowe programy oferują dziś jedne z najsilniejszych gwarancji integralności środowiskowej i społecznej. Jednak jednocześnie wymagane są silne zasady społeczne i zarządzania, gdzie konieczne są konsultacje ze wszystkimi grupami podmiotów będących w jurysdykcji. Następować powinno zatem wprowadzenie głębokich zmian systemowych, które przyniosą również korzyści projektom. Wielkie korporacje mogą rezygnować z zamiany lasów na pola uprawne, jednak też muszą dostać coś w zamian. Dzięki temu możliwe jest osiągnięcie kompromisu. Kraje Amazonii mogą zatem wprowadzać ulgi podatkowe za wprowadzane ekologiczne zmiany.

Kredyty na CO2

Sporym powodzeniem cieszą się kredyty ER, czyli służące redukcji emisji. Już teraz wiele firm wykupuje takie kredyty względem milionów ton CO2, dzięki czemu wspierają ochronę środowiska, a jednocześnie prowadzą politykę zgodną z ostatnim porozumieniem paryskim. Takie projekty finansowane ze środków prywatnych wnoszą nie tylko do ogólnych programów wkład finansowy, lecz także i wiedzę fachową do większego i skuteczniejszego zarządzania akcjami sadzenia drzew. Ponadto firmy inwestując w nowe przedsięwzięcia przyczyniają się do rozwoju gospodarczego kraju bazowego.

Oprócz tworzenia kredytów węglowych nowe podejście wybranych krajów wspiera wysiłki dużych firm na rzecz ograniczenia wylesiania w ich łańcuchach wartości. Specjalne projekty z udziałem ministerstw, organizacji i samych firm mogą wpływać na jeszcze lepszą współpracę z producentami i dostawcami, udzielanie pomocy technicznej czy też finansowej rolnikom. Dzięki temu przestawienie się na nowe metody i technologie wpłynie na zwiększenie produkcji, przy jednoczesnym zmniejszeniu wylesiania.

Jak zatem widać, jeśli duże firmy zaczną więcej inwestować w ochronę lasów tropikalnych, zwłaszcza w regionie Amazonii, to każda ze stron może na tym sporo zyskać. W szczególności jednak największym wygranym będzie przyroda, która zacznie wracać do pierwotnego stanu.

 

 

Dodaj komentarz

0 KOMENTARZ